ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

 

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคมและการขนส่ง  
สภาพการคมนาคมตำบลรอบเมืองใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก เส้นทางการคมนาคมติดต่อภายในเขตตำบลใกล้เคียงใช้เส้นทาง
-                         ถนนชัยภูมิ –หนองบัวแดง
-                         ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า
-                         ถนนนิเวศรัตน์
-                         ถนนรพช. ในการเดินทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการรถโดยสารขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์และรถสามล้อรับจ้างในการสัญจรไปมา ส่วนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรนิยมใช้รถยนต์บรรทุกขนาดเล็กหรือรถยนต์กระบะส่วนบุคคลขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดหรือแหล่งรับซื้อต่าง ๆ
 
สาธารณูปโภค
         -          โทรศัพท์  ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ ในพื้นที่มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการที่บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด และบ้านกกบก หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด
         -          ระบบไฟฟ้า มีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 866 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 22 ครัวเรือน
         -          ระบบประปา มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 849 ครัวเรือน ไม่มีน้ำใช้ จำนวน 39 ครัวเรือน
 
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่
1. บ่อเกลือ               หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก มีพื้นที่ 15 ไร่
2. หนองเรือ             หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก มีพื้นที่ 4 ไร่
3. โคกหินแห่            หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก มีพื้นที่ 1 ไร่
4. สระแตง               หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก มีพื้นที่ 2 งาน
5. ลำห้วยชีลอง           หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก 
6. หนองแปน            หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ มีพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา
7. หนองเบ็น            หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ มีพื้นที่ 40 ไร่
8. หนองแสง            หมู่ที่ 3 บ้านกกบก มีพื้นที่ 2 ไร่
9. หนองสระวัด          หมู่ที่ 3 บ้านกกบก มีพื้นที่ 1 ไร่
10. ลำห้วยปะทาว        หมู่ที่ 3 บ้านกกบก
11. ลำห้วยเสว           หมู่ที่ 3 บ้านกกบก
12. หนองหลุมดิน       หมู่ที่ 4 บ้านมดดินแดง มีพื้นที่ 6 ไร่ 46.4 ตารางวา
แหล่งน้ำที่สร้างขี้น มีทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่
 ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านกกบก จำนวน 2 แห่ง

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,919,332

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.