หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
ฝ่ายสภา
คณะผู้บริหาร
สายตรงนายก
สายตรงปลัด
ข้อมูลการติดต่อ
หัวข้อหลัก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติต่าง ๆ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
เลือกตั้ง 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายด้านความปลอดภัย
ควบคุมภายใน
งานตรวจสอบภายใน
แผนที่ท่องเที่ยว ตำบลรอบเมือง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลรอบเมือง
บริการกองช่าง
บริการแจ้งต่ออายุหอพัก
ความรู้เกียวกับกฎหมายป้าย
บริการงานจัดเก็บรายได้
หัวข้อหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
การบริการขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
รายงานผลการดำเนินงาน
กำหนดระยะเวลาการให้บริการ
ประกาศกำหนดเวลาการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบทดลอง-งบรับจ่าย
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
จรรยาข้อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2564
โครงสร้างองค์กร
แผนที่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนอัตรากำลัง3ปี
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2566-2570)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
กำหนดสมัยประชุม
เรียกประชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์สภา
สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
เชิญชวน ประกาศสอบราคา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จำนวน 39 กระบวนงาน
แบบฟอร์มขอรับข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สร้างความรับรู้สู่ชุมชน
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบ
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
โครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
แผนที่แม่บท
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
พรบ.อบต.
สื่อ ประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษี
ข้อมูลถนน
ทะเบียนผู้ใช้น้ำ
ข้อมูลเด็ก
ข้อมูลผู้พิการ
คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ข้อมูลสภาพปัญาหาน้ำเสียในพื้นที่
ข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลอาชีพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
โครงการวางและจัดทำผังเมือง
เพจ อบต.รอบเมือง
แบบระเมินความพึงพอใจ
แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค
สถิติผู้ใช้บริการขอน้ำอุปโภค
มาตรการประหยัดพลังงาน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (ศูนย์ LTC)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,281

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.