หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ,  ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ส อบต. ,อสม. , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 และ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ครอบครัว 2 ถุงยังชีพ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  พร้อมด้วย นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , นางสุวภา ตันเบ็ต หัวหน้าสำนักปลัด , ส.อบต , อสม , ผู้นำหมู่บ้าน , พนักงาน อบต. นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้รักษาตัวและกักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโตวิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ 1 บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านกกบก หมู่ที่ 3 จำนวน 7 ครอบครับ 7 ถุงยังชีพ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ประธาน อสม. , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , ส อบต. ,อสม. , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 และ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 5 ครอบครัว 5 ถุงยังชีพ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , ส อบต. ,อสม. , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 6 ครอบครัว 6 ถุงยังชีพ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,อสม. , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 6 ครอบครัว 6 ถุงยังชีพ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ,อสม. , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ครอบครัว 4 ถุงยังชีพ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายนพรุจ พงษ์โสภา พนักงานจ้างเหมาบริการ ออกรับ-ส่ง ผู้ป่วยโรคฟอกไต บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 นำส่งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองชัยภูมิ แห่งที่ 3
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านกกบก หมู่ที่ 3 จำนวน 6 ครอบครัว 6 ถุงยังชีพ
วันที่ 29 เมษายน 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา วิสุทธิเชื้อ ผอ.กองการศึกษา , นางอรวรรณ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 และ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ครอบครัว 4 ถุงยังชีพ
วันที่ 28 เมษายน 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายนพรุจ พงษ์โสภา พนักงานจ้างเหมาบริการ ดำเนินการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด ที่รักษาตัวหาย จาก รพ.สนาม สิริวัณวรี เพื่อกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่ที่ 2 
วันที่ 28 เมษายน 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง, ส.อบต. , อสม , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ครอบครัว 1 ถุงยังชีพ
 ครม. เคาะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 100 - 250 บาทต่อเดือน จ่ายตามอัตราขั้นบันได ตกคนละ 700 - 1,250 บาทต่อเดือน เริ่มเมษายน - กันยายน 2565  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มเดือน เม.ย.-ก.ย. 65 วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับราว 10 ล้านคน  สำหรับวงเงินพิเศษที่ผู้สูงอายุจะได้รับอยู่ที่คนละ 100 - 250 บาทตามช่วงอายุ #โดยรัฐบาลจะโอนรวมกับเบี้ยผู้สูงอายุเข้าบัญชีเลย เดือนละ 700 -1,250 บาทต่อคน  สำหรับการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งใหม่ ตามมติที่ประชุม ครม. มีดังนี้ 1. อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท + เงินพิเศษ 100 บาท = 700 บาท 2. อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท + เงินพิเศษ 150 บาท = 850 บาท 3. อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท + เงินพิเศษ 200 บาท = 1,000 บาท 4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท + เงินพิเศษ 250 บาท = 1,250 บาท หมายเหตุ :  ไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มา : มติ ครม. วันที่ 26 เม.ย.2565
โครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล เมื่อวันที่  10 - 13  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  จึงมีการยกเว้นการประชุมประชาคมระดับตำบล)  การประชุมประชาคมนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน  ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเล้วเสร็จครบทั้ง 4 หมู่บ้านพร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผน  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1  บ้านโนนกอก  วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2565    หมู่ที่  4  บ้านมอดินแดง  วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2565  หมู่ที่  2  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2565  และหมู่ที่  3  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2565
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารสาวนตำบลรอบเมือง , สมาชก อบต. , อสม พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 และ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ครอบครัว 5 ถุงยังชีพ    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 5 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่ประสงค์รับเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2565 ทั้ง 4 หมู่บ้าน
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางนลินี  ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกับ รพ.สต.หนองหลอด และทีมงาน อสม.บ้านโนนกอก ม.1 ได้นำผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่งต่อ รพ.ชัยภูมิ เพื่อรักษาต่อเนื่อง จำนวน 1 ราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 17 มีนาคม 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต ถือสมบัติ ผอ.กองช่าง นางอรวรรณ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางจันเพ็ง แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงาน อบต.รอบเมือง และ สอบต. ผู้นำหมู่บ้าน นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง บ้านโนนกอก จำนวน 5 ครอบครัว และ บ้านมอดินแดง จำนวน 4 ครอบครัว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 (ช่วงเช้า) นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นางพินทอง บุญยราช รองนายกอบต. รอบเมือง ผร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต ถือสมบัติ ผอ.กองช่าง,นางอรวรรณ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,ส.อบต.,อสม. พนักงาน อบต.นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโตวิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง บ้านโนนกอก จำนวน 3 ครอบครัว     (ช่วงบ่าย) นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นางพินทอง บุญยราช รองนายกอบต. รอบเมือง ผร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.รอบเมือง มอบถุงยาสามัญประจำบ้าน พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาโดยนักวิชาการสาธารณสุข อบต.รอบเมือง
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ นายสาลิน ศัพทานนท์ นำรถกู้ชีพ อบต.รอบเมือง ออกบริการประชาชนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก(ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ ม.2 ตำบลรอบมือง) จำนวน 4 ราย โดยมีเด็ก จำนวน 2 ราย และ ผู้ใหญ่ จำนวน 2 ราย จาก บ้านเลขที่ 301 หมู่ 2 นำส่ง ที่ คลีนิก ARI รพ.ชัยภูมิ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนสำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 4 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นายสมมุติ ก้อนชัยภูมิ บ้านโนนกอกหมู่1 2. นางทองขัน ชิตชาติ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่2 3. นางสีนวล พัฒนะธีระกุล บ้านกกบก หมู่3 4. นางกลิ่น เพชรเมือง บ้านมอดินแดง หมู่4

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,142

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.