หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางนลินี ศรีพล ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.รอบเมือง ร่วมกับ ชุด ศปก.ต.รอบเมือง ประกอบด้วย รพ.สต.หนองหลอด , กำนัน สารวัตรกำนัน ,อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ได้ลงพื้นที่บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ 2 ตำบลรอบเมือง เนื่องจากได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันบ้านขี้เหล็กใหญ่ จำนวน 1 ราย (เป็นรายที่ 6 ของตำบลรอบเมือง) พร้อมให้คำแนะนำ Home Quarantine ต่อกลุ่มเสี่ยง พร้อมได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านผู้ป่วย
วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะทำงานหน่วยงานปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อบต.รอบเมืองร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพสต.หนองหลอด อสม. ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงภายในพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งมอบหนังสือและให้คำแนะนำ เรื่องปิดสถานที่การชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด-19 
ออกจากบ้าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโควิด-19 D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ
สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน "วิกฤตินี้ ของจริงนะครับ ชาวชัยภูมิต้องร่วมมือกัน ถึงจะปลอดภัย"
ประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหะสถานทุกครั้ง และหากผู้ใดไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถาน จะมีโทษปรับ คือ อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (5)หรือ (6) มีอัตราค่าปรับกำหนดให้เปรียบเทียบ ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 12,000 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 20,000 บาท จึงขอให้ประชาชนในตำบลรอบเมืองทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
วันที่ 5 เมษายน 2564 อบต.รอบเมือง มอบน้ำยาแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย ให้กับตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน เพื่อควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางนลินี ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สนับสนุน face shield ให้ รพ.สต.หนองหลอด จำนวน 50 ชิ้น เพื่อใช้ในการดำเนินการคัดกรองโรคโควิด-19 และให้บริการประชาชน ในตำบลรอบเมือง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน
#ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง  ประจำปีการศึกษา  2564 ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา  2564  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม - 30 เมษายน  2564  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 70 ชั่วโมง จำนวน 4,500.-  บาท
ช่วเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้   บ้านนายประสานศักดิ์  เทียบชัยภูมิ   บ้านเลขที่  75  หมู่  4  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลได้ช่วยเหลือเบื้องต้น  ด้วยการมอบถุงยังชีพ  และได้พิจารณาความช่วยเหลือ  เป็นวงเงินทั้งหมด  63,700.-  บาท  ซึ่งได้ประกาศให้ความช่วยเหลือลงวันที่  8  มีนาคม  2564
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  รายนายประสานศักดิ์  เทียบชัยภูมิ   บ้านเลขที่  75 หมู่  4  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  เหตุเกิดเมื่อวันที่  5  มีนาคม  2564  เวลา  15.20  น.  เพลิงได้ไหม้บ้านนายประสานศักดิ์  เทียบชัยภูมิ  เสียหายทั้งหลัง  เบื้องต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้มอบถุงยังชีพให้กับนายประสานศักดิ์  เทียบชัยภูมิ  และได้ทำการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2564   เพื่อช่วยเหลือเยียวยา  ที่ประชุมมีมติช่วยเหลือ  1.  ถุงยังชีพ  ไม่เกิน  700.-  บาท  2.  ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่่อาศัยประจำ  ไม่เกิน  49,500.-  บาท  3.  ค่าเครื่องนุ่งห่ม  1,100.-  บาท  4.  ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ  ไม่เกิน  11,400.-  บาท  5.  ค่าเครื่องนอน  ไม่เกิน  1,000.-  บาท  รวมงบประมาณที่ให้ความช่วยเหลือ  63,700.-  บาท                                                      
วันที่  21  กุมภาพันธ์  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้จัดกิจกรรม  "ชาวรอบเมืองร่วมใจ  เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"  ที่  วัดบ้านโนนกอก  และสระบ่อเกลือ  บ้านโนนกอก  หมู่ที่ 4  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
วันที่  14  มีนาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ   กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลรอบเมือง  ร่วมดำเนินโครงการถนนกินได้  “ปลูกบักหุ่ง 5 ต้น ไม้ผล 5 อย่าง “  โดยร่วมกันปลูกมะละกอ  มะม่วง 5 สายพันธุ์  มะกรูด  มะนาว  และพืชผักสวนครัว  ที่สามแยกทองอุไร  บ้านโนนกอก  ตำบลรอบเมือง  
ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564  
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยกำนัน –ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และจิตอาสาตำบลรอบเมือง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยการทำความสะอาดไหล่ทาง ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ห่มดินด้วยฟางให้กับต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ที่ปลูก  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.20 น. ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ไฟลามทุ่งที่ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง (คุ้มหนองเสมียน) อบต.รอบเมือง. ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ เทศบาลตำบลโคกสูง ในการนำรถดับเพลิงสะกัดกั้นเพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าหมู่บ้าน ขอบคุณเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลตำบลโคกสูง และขอบคุณผู้นำหมู่ที่ 2., สมาชิกอบต. , อปพร. และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมกันออกควบคุมเพลิงในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. อบต.รอบเมือง ได้รับการประสานจากญาติผู้ป่วยติดเตียง (มีฐานะยากไร้) เพื่อรับผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลชัยภูมิ ส่งกลับบ้านพักที่บ้านกกบก หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ได้ปฏิบัติภารกิจออกรับผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้ดำเนินงานประเพณีลอยวันกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณโรงเริียนบ้านโนนกอก หมู่ที 1  เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่ประชาชนตำบลรอบเมืองโดยได้รับเกียรติจากนายประจักร  ภักดีแก้ว ประธานสภาอบต.รอบเมือง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายชาญ สุภาการ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาต สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้  
อบต.รอบเมือง  ร่วมกับอบจ.ชัยภูมิ และผู้นำชุมชน หมู่1 บ้านโนนกอก มอบเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้จำนวน 2ราย คือ นางบัวลา มณีรุ่ง และนางประคอง ศรีหาพล

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,149

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.