หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  รายนายประสานศักดิ์  เทียบชัยภูมิ   บ้านเลขที่  75 หมู่  4  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  เหตุเกิดเมื่อวันที่  5  มีนาคม  2564  เวลา  15.20  น.  เพลิงได้ไหม้บ้านนายประสานศักดิ์  เทียบชัยภูมิ  เสียหายทั้งหลัง  เบื้องต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้มอบถุงยังชีพให้กับนายประสานศักดิ์  เทียบชัยภูมิ  และได้ทำการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2564   เพื่อช่วยเหลือเยียวยา  ที่ประชุมมีมติช่วยเหลือ  1.  ถุงยังชีพ  ไม่เกิน  700.-  บาท  2.  ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่่อาศัยประจำ  ไม่เกิน  49,500.-  บาท  3.  ค่าเครื่องนุ่งห่ม  1,100.-  บาท  4.  ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ  ไม่เกิน  11,400.-  บาท  5.  ค่าเครื่องนอน  ไม่เกิน  1,000.-  บาท  รวมงบประมาณที่ให้ความช่วยเหลือ  63,700.-  บาท                                                      
วันที่  21  กุมภาพันธ์  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้จัดกิจกรรม  "ชาวรอบเมืองร่วมใจ  เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"  ที่  วัดบ้านโนนกอก  และสระบ่อเกลือ  บ้านโนนกอก  หมู่ที่ 4  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
วันที่  14  มีนาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ   กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลรอบเมือง  ร่วมดำเนินโครงการถนนกินได้  “ปลูกบักหุ่ง 5 ต้น ไม้ผล 5 อย่าง “  โดยร่วมกันปลูกมะละกอ  มะม่วง 5 สายพันธุ์  มะกรูด  มะนาว  และพืชผักสวนครัว  ที่สามแยกทองอุไร  บ้านโนนกอก  ตำบลรอบเมือง  
ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564  
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยกำนัน –ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และจิตอาสาตำบลรอบเมือง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยการทำความสะอาดไหล่ทาง ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ห่มดินด้วยฟางให้กับต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ที่ปลูก  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.20 น. ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ไฟลามทุ่งที่ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง (คุ้มหนองเสมียน) อบต.รอบเมือง. ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ เทศบาลตำบลโคกสูง ในการนำรถดับเพลิงสะกัดกั้นเพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าหมู่บ้าน ขอบคุณเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลตำบลโคกสูง และขอบคุณผู้นำหมู่ที่ 2., สมาชิกอบต. , อปพร. และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมกันออกควบคุมเพลิงในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. อบต.รอบเมือง ได้รับการประสานจากญาติผู้ป่วยติดเตียง (มีฐานะยากไร้) เพื่อรับผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลชัยภูมิ ส่งกลับบ้านพักที่บ้านกกบก หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ได้ปฏิบัติภารกิจออกรับผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้ดำเนินงานประเพณีลอยวันกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณโรงเริียนบ้านโนนกอก หมู่ที 1  เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่ประชาชนตำบลรอบเมืองโดยได้รับเกียรติจากนายประจักร  ภักดีแก้ว ประธานสภาอบต.รอบเมือง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายชาญ สุภาการ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาต สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้  
อบต.รอบเมือง  ร่วมกับอบจ.ชัยภูมิ และผู้นำชุมชน หมู่1 บ้านโนนกอก มอบเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้จำนวน 2ราย คือ นางบัวลา มณีรุ่ง และนางประคอง ศรีหาพล
สวนสาธารณะตำบลรอบเมือง
ศูนย์บ่มเพราะเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดชัยภูมิ
อบต.รอบเมือง โดยกองทุน สปสช. ตำบลรอบเมือง สนับสนุนการป้องกันโรคใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขี้เหล็กใหญ่ หมู่ 2 ได้แก่การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันและเคลือบฟลูออร์โรด์ของเด็กอายุ 3 - 5 ปี เพื่อป้องกันโรคฟันผุ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกหมู่บ้าน เพื่อให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  นำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปฉีดให้กับสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและสัตว์จร ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลรอบเมือง
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก ปี 2562 อบต.รอบเมือง สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานให้กับหมู่บ้านโนโครงการตามพระราชดำริ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด /ทารกหลังคลอด รวมถึงการให้ความรู้แก่บุคคลในครอบครัว ให้ทราบวิธีการดูสุขภาพของแม่และเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โครงการรณรงค์มะเร็งเต้านม ปี 2562 บ้านโนนกอก อบต.รอบเมือง สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานให้กับหมู่บ้านโนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหญิงกลุ่มเสี่ยง การป้องกันมะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2562 อบต.รอบเมือง สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานให้กับหมู่บ้านโนโครงการตามพระราชดำริ  เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน และการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ดำเนินกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชน
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาบ้านโนนกอก 

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,274,217

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.